Så går det till

Det första du som pedagog/ledare behöver göra är att anmäla din grupp/klass/förening. Efter anmälan kan du logga in på mina sidor. Det är här du redovisar de uppgifter ni kommer att göra. Vill du anmäla fler grupper/klasser så gör du det i inloggat läge på ”Mina sidor”.

Efter anmälan kommer du inom cirka 5 arbetsdagar att få ett välkomstbrev.

För att sätta Special Olympics-klassikern i ett vidare hälsoperspektiv och i ett pedagogiskt sammanhang får du hjälp av ett inspirationsmaterial med faktatexter, bildspel, övningar och filmer om en hälsosam livsstil. Allt finner du under material och länkar. Här finner du också exempel på hur ett pressmeddelande kan se ut. Detta kan du använda för att sprida vetskapen om att ni engagerat er i Special Olympics-klassikern och arbetar aktivt med en hälsosam livsstil. Detta material kommer kontinuerligt att utvecklas och fyllas på under året. Har du tips och tankar kring vad just du saknar så hör gärna av dig till oss via kontakta oss.

Tävlingsinstruktion

Special Olympics-klassikern är en hälsoaktivitet för barn och vuxna med utvecklingsstörning i särskolan, gruppboenden eller idrottsföreningar. Det är enkla och lustfyllda aktiviteter som i grunden handlar om att deltagarna tillsammans, var och en utifrån sina förutsättningar, på hemmaplan ska avverka de sträckor som ingår i de stora och traditionella motionsloppen inom En Svensk Klassiker (Engelbrektsloppet/Vasaloppet, Vätternrundan, Vansbrosimningen och TCS Lidingöloppet). Special Olympics-klassikern är därför uppdelad i fyra olika tävlingsmoment – Skidor, Cykel, Simning och Löpning. Till varje tävlingsmoment följer en kostuppgift. Det är du som ledare/pedagog som bestämmer när ni fullgjort uppgifterna.

Tävlingsmomenten redovisas senast den 10 maj 2019 på ”Mina sidor”. Ni har då klarat av Special Olympics-klassikern!

Tävlingsmoment

Special Olympics-klassikern består av fyra obligatoriska delar. Ni bestämmer själva när ni gör tävlingsmomenten och i vilken ordning. Alla delarna ska vara genomförda och tävlingsmomenten ska redovisas senast den 10 maj 2019 på ”Mina sidor”. De fyra delarna är:

SKIDOR – Läs mer
CYKEL – Läs mer
SIMNING – Läs mer
LÖPNING – Läs mer

När ni avverkat en sträcka loggar du in på ”Mina sidor” och redovisar det ni gjort. I takt med att ni gör klart era tävlingsmoment kommer det att visas som en sammanställning på deltagarlistan. Här kan ni också jämföra er med andra i kommunen och/eller i landet.

När ett tävlingsmoment är avklarat kommer ni få ett diplom för det aktuella tävlingsmomentet. Kostuppgifterna ansvarar du som ledare/pedagog för att gruppen/klassen/föreningen genomför samt att det är du som bestämmer när ni tillsammans klarat av uppgifterna. Kostuppgifterna är obligatoriska, men registreras inte på ”Mina sidor”.

När alla delar är klara får ni er Special Olympics-klassikerutmärkelse!

Pristävlingar

Vid sidan om tävlingsmomenten och kostuppgifterna kommer en pristävling presenteras under 2018/2019. Pristävlingen är helt frivillig. Spännande och lustfyllda priser kommer att delas ut till vinnarna.

Under tävlingsperioden redovisar ni ert bidrag på ”Mina sidor”.

Efter pristävlingens avslut så väljs det roligaste och mest tänkvärda bidraget ut av en jury bestående av personer från En Svensk Klassiker och våra partners. Juryns beslut går ej att överklaga. Vinnarna blir kontaktade efter varje avslutad pristävling.

Logo
Logga in!