Partners

ICA Sverige

Att inspirera våra kunder till hälsosamma val är angeläget för oss på ICA. Intresset för sund mat och en hälsosam livsstil är större än någonsin och därför arbetar vi vidare med att inspirera kunderna till goda hälsosamma vanor. Med fokus på mat, hälsa och måltider är ICA Sverige den ledande dagligvaruaktören i Sverige. De cirka 1 300 butikerna i Sverige drivs av fria handlare i samverkan. ICA Sverige är en del av ICA Gruppen.

Läs mer på: www.icagruppen.se och www.ica.se
Facebook: www.facebook.com/ICA
Instagram: www.instagram.com/icasverige

Arla

Arla är en stor livsmedelstillverkare. Därför är det viktigt att vi agerar ansvarsfullt i hela kedjan från gård till färdiga produkter. Vi värnar om miljön, bidrar positivt till samhället och arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling. Till vår hjälp har vi ett flertal konkreta mål och verktyg som hjälper oss att fatta rätt beslut, exempelvis vår uppförandekod, vårt kvalitetsprogram och vår miljöstrategi.

Läs mer på: www.arla.se
Facebook: www.facebook.com/arlasverige
Instagram: www.instagram.com/arlasverige

 

 

Logo
Logga in!